Міжнародна Технологічна зустріч "Нанотехнології та наноматеріали для бізнесу та промисловості"

Міжнародна Технологічна зустріч "Нанотехнології та наноматеріали для бізнесу та промисловості"

Заступник Голови Українського фонду підтримки підприємництва Черніна Ольга взяла участь у Міжнародній Технологічній зустрічі "Нанотехнології та наноматеріали для бізнесу та промисловості" в рамках Державної цільової науково-технічної програми "Нанотехнології та наноматеріали".

Захід організовано у щільній співпраці з Європейською мережею підприємств (EEN: EnterpriseEuropeNetwork) та багатьма іншими регіональними та міжнародними професійними організаціями.

Технологічна зустріч сприяла налагодженню контактів між представниками науки та бізнесу, що є вкрай нагальною необхідністю в Україні (Тип зустрічі: S2B – Наука-для бізнесу).

Головною ціллю заходу стало оперативне донесення інформації до представників бізнесу та виробничої сфери про перспективні розробки, сприяння комерціалізації та впровадженню науково-технічних результатів, а також налагодження контактів між науковцями та представниками виробничої сфери та бізнес структур.

Більше ніж 30 різних дослідницьких інститутів представили свої нанотехнології/наноматеріали протягом цієї зустрічі. З описом технологій, що були представлені на Технологічній зустрічі, можна ознайомитися на бізнес-порталі "Нанотехнології та наноматеріали": http://www1.nas.gov.ua/programs/nano2b/EN/Pages/Fields_EN.aspx, який створено в рамках виконання проекту 9.30.1 “Створення інноваційного середовища для комерціалізації та трансферу нанотехнологій у бізнес в Україні”.

Під час проведення Технологічної зустрічі проходило он-лайн транслювання з метою розширення можливості охоплення представників бізнесової та виробничої сфери за межами України (транслювання проводилося англійською мовою в більш ніж 52 країнах світу).

Міжнародна Технологічна зустріч проводилась за підтримки Державної цільової науково-технічної програми "Нанотехнології та наноматеріали" та проектів "Нанотвінінг" та "Білат-Україна" Сьомої Рамкової Програми Європейського Союзу.

Організатори заходу:Інститут фізики НАН України, Інститутом проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, Інститутом фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України та Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна НАН України.