Реалізація заходів 2003-2010 рр.

2010 рік

 • Семінари з питань започаткування та ведення власної справи, застосування дозвільних процедур, реєстрації, ліцензування, реалізації регуляторної політики (подробне...)

2009 рік

 • Запровадження освітньої програми з питань підприємницької діяльності для широких верств населення (подробне...)

2008 рік

 • Заходи не реалізовувались за відсутності коштів.

2007 рік

 • Заходи не реалізовувались за відсутності коштів.

2006 рік

 • Запровадження освітньої програми з питань підприємницької діяльності.

2005 рік

 • Запровадження освітньої програми з питань підприємницької діяльності.
 • Проведення конференцій, семінарів, засідань за «круглими столами», форумів, Дня підприємця, міжнародних зустрічей, виставок та ярмарків за участю представників малого підприємництва.
 • Запровадження програми надання фінансової підтримки суб’єктам малого підприємництва.

2004 рік

 • Організація і проведення семінарів і нарад для суб’єктів малого підприємництва (УФПП,РФПП).
 • Запровадження освітньої програми з питань підприємницької діяльності.
 • Сприяння проведенню виставок, ярмарків продукції, виробленої суб’єктами малого підприємництва.
 • Зниження соціального напруження в регіонах шляхом залучення незанятого населення до підприємницької діяльності.

2003 рік

 • Формування мережі регіональних фондів підтримки підприємництва.
 • Запровадження програми кредитування суб’єктів малого підприємництва.
 • Запровадження освітньої програми з питань підприємницької діяльності.
 • Розроблення та забезпечення виконання соціально спрямованих програм.
 • Розвиток співробітництва у сфері малого підприємництва а рамках Організації економічного співробітництва і розвитку, Організації Чорноморського Економічного співробітництва, Центральноєвропейської ініціативи та з державами-учасницями СНД.
 • Реалізація проектів залучення до малого підприємництва мало захищених верств населення (жінок, молоді та безробітних).
 • Сприяння висвітленню вітчизняними засобами масової інформації питань розвитку малого підприємництва та формування позитивного іміджу його представників.
 • Забезпечення виходу єдиного офіційного всеукраїнського видання для висвітлення проблем розвитку підприємництва та регуляторної реформи, публікацій і обговорення законопроектів регуляторних актів.