Міжнародні організації

Регіональна Місія Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)

Починаючи з 1992 року, Регіональна Місія Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні, Молдові і Білорусі надає допомогу країнам регіону у здійсненні переходу до ринкової економіки на широкій суспільній базі. При тому, що перед кожною з країн стоять свої унікальні завдання у процесі розвитку, програми Місії у всіх трьох державах здійснюються за такими основними напрямами, як демократія та самоврядування, економічне зростання та розвиток соціального сектора. USAID здійснює свої проекти у тісній співпраці з приватними добровольчими організаціями США, американськими компаніями та іншими державними та міжнародними організаціями.

Представництво Європейської комісії в Україні

Програма ЄС із фінансової та технічної співпраці підтримує перспективний план дій України щодо впровадження реформ. Більше 250 проектів нині здійснюються в широкому спектрі галузей, регіонів і міст України. Допомога ЄС зосереджується, зокрема, на підтримці демократичного розвитку і правильного керування, реформах регулювання й зміцнення адміністративного потенціалу, розвитку інфраструктури та ядерної безпеки. Фінансування ЄС проектів в Україні здійснюється у формі грантів, контрактів і зростаючої підтримки бюджету.

Фонд «Україна — Хабітат»

Фонд «Україна — Хабітат» створений як інструмент для адміністрування і організації фінансування більш ніж 100 місцевих програм об’єднуючих більше 3 тисяч інвестиційних проектів підприємств — учасників Проекту ПРООН на суму близько 1 млрд. амер. дол. Місія Фонду — розвиток регіонів через розвиток малого і середнього бізнесу шляхом реалізації місцевих інвестиційних програм під гарантії місцевих органів влади.

Фонд Східна Європа

Фонд Східна Європа надає можливість громадянам будувати своє майбутнє, мобілізуючи ресурси, посилюючи громади та підтримуючи співпрацю суспільства, влади та бізнесу. Фонд зосередив свою роботу на таких програмних напрямках: просування ідеї корпоративної соціальної відповідальності, місцевий економічний розвиток, муніципальні партнерства, бізнес та економічна освіта, сприяння ефективній роботі органів державної влади та місцевого самоврядування. Фонд продовжуватиме працювати через механізм «відкриті двері», підтримуючи інноваційні проекти від місцевих громадських організацій.

Фонд «Відродження»

Міжнародний Фонд «Відродження» (МФВ) засновано у квітні 1990 року. Він входить до мережі фундацій Інституту Відкритого Суспільства, заснованого Джорджем Соросом, що складається з національних і регіональних фондів у більш ніж тридцяти країнах світу, в тому числі в Африці, Центральній і Східній Європі та на території колишнього Радянського Союзу. Завдання Фонду — фінансово та організаційно сприяти становленню демократичного, відкритого суспільства в Україні шляхом підтримки значущих для його розвитку громадських ініціатив. Переважну більшість грантів МФВ розподіляє між неурядовими організаціями, оголошуючи відкриті конкурси проектів, спрямованих на здійснення програмних пріоритетів, які визначаються провідними представниками громадянського суспільства країни. Крім надання грантів іншим організаціям, інституціям та закладам, МФВ здійснює власну (операційну) діяльність, реалізуючи проекти у своїх цільових галузях, що також визначаються представниками громадськості. Програми фінансуються з бюджету МФВ згідно з пропозиціями Правління і Програмних рад. МФВ підтримуватиме ініціативи, що сприяють розвиткові європейської інтеграції, посиленню впливу громадянського суспільства та його контролю за владою, системі громадського правозахисту й утвердженню принципу верховенства права в Україні, проведенню судової та пенітенціарної реформ, розвиткові громадської активності національних меншин і толерантності у міжнаціональних взаєминах, реформам у сферах освіти, охорони здоров’я, виданню перекладів творів світової класичної та передової суспільної думки, розвитку української видавничої справи тощо.

Фонд цивільних досліджень і розвитку США

Фонд цивільних досліджень і розвитку США (CRDF) — некомерційна організація, заснована в 1995 році згідно з рішенням Конгресу США з метою сприяння міжнародному науково-технічному співробітництву, зокрема, шляхом підтримки спільних науково-дослідних проектів учених США та їхніх колег із країн колишнього СРСР. Україна є одним із провідних партнерів CRDF.

Основні напрямки діяльності CRDF в Україні:

  • дослідницькі гранти науковцям, що працюють у фундаментальній та прикладній науці;
  • гранти на обладнання;
  • гранти на підтримку комерціалізації технологій, наукові конференції та навчальні семінари;
  • сприяння інтеграції наукових досліджень і вищої освіти.

 

CASE Україна, Центр соціально — економічних досліджень

СASE Україна — незалежна неприбуткова громадська організація, яка проводить економічні дослідження, аналіз та прогнозування макроекономічної політики. CASE Україна реалізує проекти для досягнення цілей, які відповідають її місії, а саме: сприяння економічному розвитку країни, забезпечення підтримки у вирішенні інституційних та соціально-економічних проблем, прискорення інтеграції України до європейської спільноти.

Польсько-українська фундація співпраці ПАУСІ

Фундація була заснована у квітні 2005 року. Вона є правонаступником Польсько-Американсько-Української Ініціативи про Співпрацю — ПАУСІ, унікальної тристоронньої програми. З 1999 року ПАУСІ спрямовувала свою діяльність на передачу Україні успішного досвіду Польщі в переході до ринкової економіки та побудови демократичного громадянського суспільства. Метою нової Фундації ПАУСІ є сприяння подальшій інтеграції України в європейські та євроатлантичні структури через запровадження європейського та, зокрема, польського досвіду в Україні, а також інтенсивний транскордонний обмін знаннями та досвідом у ключових сферах, що впливають на розвиток людського капіталу та формування громадського суспільства. Діяльність Фундації також спрямована на залучення України до активної підтримки демократичних процесів в сусідніх державах — Білорусі, Молдові, Росії та інших країнах пострадянського простору.

Ключові напрямки діяльності ПАУСІ:

  • Реалізація програм на підтримку євроатлантичного курсу України.
  • Реформування місцевого самоврядування/ державної служби.
  • Запровадження міжнародних та, зокрема, європейських стандартів бізнесу.
  • Запровадження міжнародних етичних стандартів у громадському житті.
  • Активізація участі молоді у громадському житті країни.
  • Енергоефективність/енергозбереження

Фонд сприяння демократії

Фонд сприяння демократії спрямований на підтримку перспективних проектів, призначених сприяти демократичним перетворенням та побудові громадянського суспільства в Україні. Фонд сприяння демократії — це цілеспрямований, але гнучкий механізм, спрямований на фінансову підтримку унікальних та перспективних проектів, особливо таких, що сприяють розвитку спроможності та самозабезпечення НДО в Україні. В проектах, які отримують грантову підтримку, організації вказують на конкретні досягнення та їх вплив на певну сферу чи громаду. Починаючи з липня 1996 року, близько 600 проектів від українських недержавних неприбуткових організацій одержали фінансування за програмою «Фонду сприяння демократії».