Соціальне підприємництво. Міжнародний та український досвід

Як термін, «соціальне підприємництво» вперше було використано у Сполучених Штатах у 1970-хроках неприбутковими організаціями. Кілька цих організацій розпочали свій бізнес, щоб створити робочі місця для соціально незахищених категорій населення. Основна ідея полягає в тому, що соціальне підприємництво може виконувати дві функції: мати позитивний соціальний вплив і бути фінансово незалежним та прибутковим.

Тобто соціальне підприємництво — це поєднання соціальної місії та комерційного підходу. Маючи на меті вирішення конкретної соціальної проблеми, підприємці залучають ресурси для досягнення своєї місії, при цьому отримуючи прибутки від такої діяльності.

Презентація Ознайомитись