Міжнародне співробітництво

01 серпня 2012 року в Українському фонді підтримки підприємництва створено Службу міжнародного співробітництва, залучення інвестицій та експортної підтримки (далі — Служба міжнародного співробітництва).

З метою сприяння інтернаціоналізації сектору малого та середнього підприємництва та залучення іноземних інвестицій в сектор МСП України основними завданнями служби міжнародного співробітництва є:

 • Визначення пріоритетних напрямів співробітництва з міжнародними організаціями та установами в інших державах у сфері підтримки малого та середнього підприємництва.
 • Координація заходів із регіональними/місцевими фондами підтримки підприємництва та суб’єктами підприємницької діяльності в частині встановлення міжнародних зв’язків, залучення інвестицій та експортної підтримки МСП.
 • Реалізація програм, направлених на розширення експортного потенціалу малого та середнього підприємництва.
 • Підготовка пропозицій та документів щодо участі в проектах міжнародної технічної допомоги (МТД) та участь в реалізації проектів МТД та інвестиційних проектів, направлених на підтримку та розвиток МСП.
 • Зміцнення іміджу Фонду як надійного партнера в сфері міжнародного співробітництва, залучення інвестицій та експортної підтримки малого та середнього підприємництва.
 • Розробка сучасних форм та інструментів залучення інвестицій та експортної підтримки малого та середнього підприємництва, що застосовуються в міжнародній практиці.
 • Вживання заходів щодо вдосконалення системи фінансово-кредитної підтримки експортної діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва із застосування позитивного міжнародного досвіду.
 • Формування та постійне поновлення баз даних, необхідних для ефективного виконання завдань та функцій, покладених на службу.

У червні 2011 року Україна приєдналась до Європейської мережі підприємств (Enterprise Europe Network). Координатором впровадження мережі в Україні є Український фонд підтримки підприємництва. До напрямів роботи Служби також входить координація діяльності Консорціуму «Європейська мережа підприємств-Україна».

Цілі Enterprise Europe Network: простий децентралізований доступ малих та середніх підприємств до:

 • послуг в частині отримання інформації, бізнес-кооперації й інтернаціоналізації,
 • послуг з трансферу технологій та інновацій,
 • послуг з підтримки участі в 7-й Рамковій Програмі ЄС з підтримки досліджень та технологічного розвитку (FP7).