Напрямки діяльності

Основні напрямки діяльності Фонду:

  • Впровадження заходів щодо реалізації Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні.
    Виходячи з важливого значення розвитку малого підприємництва для економіки України, Верховною Радою України було прийнято Закон України від 21.12.2000 № 2157-111 «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», вона є комплексом взаємопов’язаних та хронологічно узгоджених заходів, спрямованих на реалізацію державної політики щодо вирішення проблем розвитку малого підприємництва.
    Метою Національної програми та заходів щодо її реалізації є створення належних умов для реалізації конституційного права на підприємницьку діяльність, а також підвищення добробуту громадян України шляхом залучення широких верств населення до такої діяльності.
  • Реалізація регіональної політики сприяння розвитку малого підприємництва.
    За ініціативою та безпосередньою участю Фонду сформовано єдину державну мережу регіональних та міських фондів підтримки підприємництва, за допомогою яких забезпечується пряма взаємодія місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з підприємцями, формується сприятливе середовище для розвитку підприємництва у регіонах.
  • Запровадження ефективних кредитно-гарантійних механізмів фінансування суб’єктів малого підприємництва. Побудова ефективної фінансово-кредитної системи, яка б дозволила суб’єктам малого підприємництва мати доступ до фінансових ресурсів, визначається як один із пріоритетів державної політики у сфері підприємництва.

Виходячи з цього, фонд розглядався і частково виступав як безпосередньо фінансово-кредитна установа, трансформувався в інституцію, що здійснює фінансове забезпечення державної політики розвитку підприємництва відповідно до затверджених програм.

Український фонд підтримки підприємництва відкритий для конструктивної співпраці й готовий до найактивнішої участі у реалізації нових ідей, задумів та починань, що сприятимуть розвитку підприємництва в Україні.